Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Geitje Kinderpartijtje is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Centraal Gelderland). Het kvk nummer van Geitje Kinderpartijtje is: 64107388.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Geitje Kinderpartijtje. De opdrachtgever verklaard bij het verzenden van een offerteaanvraag dat zij op de hoogte is van deze voorwaarden.

1.3 Indien tussen de opdrachtgever en Geitje Kinderpartijtje een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden opgenomen is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. BESCHIKBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

2. 1 Geitje Kinderpartijtje is niet op alle dagen beschikbaar. De dagen die u kunt selecteren bij het aanvragen van een offerte zijn data waarop Geitje Kinderpartijtje in principe altijd beschikbaar is. Een aangevraagde datum wordt binnen twee weken na het bevestigen van de offerte uit de lijst verwijderd.

2.2 Geitje Kinderpartijtje behandeld aanvragen op volgorde van de datum waarop ik uw aanvraag voor een offerte heb ontvangen.

2.3 De datum die u gekozen heeft voor een van de diensten van Geitje Kinderpartijtje is pas definitief als u de offerte heeft bevestigd en u een factuur van Geitje Kinderpartijtje heeft ontvangen.

2.4 Geitje Kinderpartijtje viert voorlopig maximaal 1 feestje per week.

2.5 Geitje Kinderpartijtje is op het nummer 0627265818 bereikbaar voor telefoontjes, whatsapp en smsjes. U kunt Geitje Kinderpartijtje bellen elke maandag t/m donderdagochtend van 09:30-12:30. Zorg er voor dat als u belt uw nummer NIET afgeschermt is. Belt u anoniem? U kunt dan een belafspraak maken op de website. Uw belafspraak is pas definitief als ik deze bevestig dmv een antwoord op uw afspraakmail. U zult rond de tijd die u opgeeft gebeld worden. Neemt u niet op? Dan zult u een mail krijgen dat ik u heb geprobeerd te bellen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken via de website. Door andere werkzaamheden is Geitje Kinderpartijtje niet in de gelegenheid u meerdere malen te bellen. U kunt een belafspraak maken van maandag t/m donderdag tussen 09:30 en 12:30. Whatsapp en SMS worden in principe binnen 1 werkdag beantwoord. In het weekend is Geitje Kinderpartijtje niet telefonisch bereikbaar.

2.6 Geitje Kinderpartijtje bekijkt op werkdagen ongeveer 3 keer per dag haar mailbox, in het weekend beantwoord ik in principe geen mailtjes, maar ik bekijk wel de mailbox 1 keer per dag. Zeer dringende mailtjes beantwoord ik dan alsnog in het weekend.

 

3. OFFERTES, BETALINGEN EN FACTUREN

3.1 Geitje Kinderpartijtje stuurt, tenzij anders overeengekomen of aangegeven, binnen twee werkdagen na het ontvangen van uw aanvraag een offerte. De offerte dient door de opdrachtgever binnen vijf dagen te worden beantwoord om de opdracht definitief te maken, of om de opdracht te annuleren.

3.2 Geitje Kinderpartijtje verstuurt een herinnering als de opdrachtgever de offerte binnen drie werkdagen nog niet heeft beantwoord.

3.3 Als Geitje Kinderpartijtje na vijf dagen geen antwoord heeft gekregen op de offerte, dan wordt uw aanvraag geannuleerd. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. U kunt wel een nieuwe aanvraag plaatsen.

3.4 Bij het maken van een definitieve opdracht van uw offerte, ontvangt u, tenzij anders overeengekomen of aangegeven, binnen vijf werkagen een factuur, welke voldaan dient te worden binnen tien dagen.

3.5 Geitje Kinderpartijtje verstuurt een herinnering als de opdrachtgever de factuur een dag voor de uiterste betaaldatum nog niet heeft voldaan. Deze herinnering is kosteloos.

3.6 Is uw betaling één werkdag na de uiterste betaaldatum niet bijgeschreven op het vermelde rekeningnummer in de factuur? Dan ontvangt u een tweede herinnering. Bij deze herinnering zal Geitje Kinderpartijtje €5,- herinneringskosten in rekening brengen. De herinnering dient u binnen twee dagen te voldoen.

3.7 Geitje Kinderpartijtje annuleert uw aanvraag als de betaling na de tweede herinnering niet is bijgeschreven op mijn rekening. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

3.8 U dient uw offerte en factuur zelf te controleren en contact op te nemen met Geitje Kinderpartijtje bij onjuistheden. Betreft het een fout van Geitje Kinderpartijtje? Dan hoeft u de eventuele extra kosten niet te betalen. Is het een fout uwerzijds, dan pas ik uw offerte of factuur aan.

3.9 U ontvangt uw offerte, factuur en eventuele andere berichtgevingen altijd op het door u opgegeven mailadres.

3.10 Alle bedragen die genoemd zijn op de website, offerteformulier en social media zijn altijd inclusief BTW. (21%)

3.11 De factuur dient vooraf betaald te worden. Er is geen mogelijkheid tot achteraf betalen.

4. ACTIES, JARIGE IS GRATIS

4.1 Prijzen die vermeld staan bij acties op social media zijn altijd exclusief extra’s, reis en/of parkeerkosten.

4.2 Kortingsacties die vermeld staan op social media zijn altijd exclusief extra’s, reis en/of parkeerkosten.

4.3 Als u al eerder een dienst van Geitje Kinderpartijtje heeft aangevraagd, dan krijgt u 5% korting over de nieuwe aanvraag. Deze kortings is exclusief extra’s, reis en/of parkeerkosten.

4.4 Bij Geitje Kinderpartijtje is de jarige vanzelfsprekend gratis! Heeft u een meerling en vraagt u één kinderfeestje aan voor uw meerling? Geef dit dan duidelijk aan in het offerteformulier. Per extra jarige krijgt u 15% korting op de prijs die Geitje Kinderpartijtje per kind vraagt. Let op! U krijgt alleen de korting voor de extra jarige, de korting geldt niet voor de kinderen die u uitnodigd op het feestje.

4.5 Vraagt u een feestje eerder aan dan 6 weken van te voren? Dan krijgt u 10% vroegboekkorting op het feestje. Deze korting is exclusief extra's, reis en/of parkeerkosten.

4.6 Kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden.. U krijgt altijd de hoogste korting die voor u geldt op dat moment.

5. KINDERSCHMINK, GLITTERTATTOOS

5.1 Kinderschmink of glittertatttoos dient u minimaal 2,5 weken van te voren aan te vragen via het formulier op de website. U kunt in het formulier de juiste datum selecteren voor uw aanvraag. Hierdoor is het niet mogelijk om een datum éérder dan 2,5 weken te selecteren.

5.2 Bij het aanvragen van kinderschmink of glittertattoos is het minimum aantal kinderen 6. Er is geen maximum aantal kinderen.

5.3 Geitje Kinderpartijtje neemt na elke 1,5 uur twintig minuten pauze. (Na ongeveer 8/9 kinderen.) Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

6. BELLY PAINT

6.1 Belly Paint dient u minimaal 2,5 weken van te voren aan te vragen via het formulier op de website. U kunt in het formulier de juiste datum selecteren voor uw aanvraag. Hierdoor is het niet mogelijk om een datum éérder dan 2,5 weken te selecteren.

7. DRAAIBOEKEN EN THEMAPAKKETTEN.

7.1 Een draaiboek dient u minimaal 2 weken van te voren aan te vragen via het formulier op de website. Een themapakket dient u minimaal 3 weken van te voren aan te vragen via het formulier op de website. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.

7.2 Het bedrag dat op de website vermeld staat is voor maximaal 8 kinderen en de jarige.

7.3 Het draaiboek zal na het voldoen van de factuur binnen twee werkdagen opgestuurd worden als PDF bestand via de email. Dit draaiboek is bestemd voor privegebruik en niet voor commercieel gebruik. Het themapakket zal na het voldoen van de factuur binnen tien werkdagen opgestuurd worden via de post. Dit themapakket is wederom bestemd voor privegebruik en niet voor commercieel gebruik.

7.4 Geitje Kinderpartijtje behoudt het recht om het aantal opdrachten aan te passen naar gelang het thema van het draaiboek/themapakket.

7.5 Het draaiboek of themapakket hoeft niet geretourneerd te worden naar Geitje Kinderpartijtje. U mag deze hergebruiken of doorgeven aan vrienden/familie, mits u ze op de hoogte brengt van Geitje Kinderpartijtje.

7.6 Bij het aanvragen van draaiboeken of themapakketten ontvangt u geen offerte. U krijgt dus direct een factuur toegestuurd die u binnen vijf dagen dient te voldoen.

8. KINDERFEESTJES, BUDGETFEESTJES

8.1 Een kinderfeestje dient u minimaal 2,5 weken van te voren aan te vragen via het formulier op de website. U kunt in het formulier de juiste datum selecteren voor uw aanvraag. Hierdoor is het niet mogelijk om een datum éérder dan 2,5 weken te selecteren.

8.2. Op een kinderfeestje dienen minimaal 6 kinderen aanwezig te zijn. Dit is inclusief de jarige. Het maximum aantal kinderen ligt bij 8. Er dient altijd een ouder aanwezig te zijn tijdens het feestje.

8.3. Geitje Kinderpartijtje levert het feestje zoals aangegeven staat op uw OFFERTE. Dit kan afwijken van dat wat op de site beschreven staat. Mochten er delen wijzigen ten opzichte van dat wat op de website staat beschreven, dan wordt dit met u gecommuniceerd bij het versturen van de offerte. Geitje Kinderpartijtje zorgt altijd voor gelijkwaardige activiteiten.

8.4. Heeft het feestje van uw kind een speurtocht en is het op de dag van het feestje slecht weer? Dan zorgt Geitje Kinderpartijtje voor een vervangende activiteit binnen. Deze activiteit is altijd een gelijkwaardige activiteit, maar wordt ingevuld door Geitje Kinderpartijtje.

8.5. De uitnodigingen die u extra kunt bestellen worden binnen twee weken na bevestiging van de offerte, verzonden naar het door u opgegeven huisadres. Deze uitnodigingen zijn onbeschreven en handgemaakt.

8.6 Zegt er een kind vooraf af of blijkt er een kind ziek te zijn op de dag van het feestje? U krijgt in beide gevallen het betaalde geld voor dat kind niet terug. U kunt in dat geval wel alle materialen/goodiebag etc voor dit kind krijgen zodat u dit later nog aan het zieke kind kunt geven.

8.7 Duurt het feestje korter of langer dan dat Geitje Kinderpartijtje van te voren heeft ingeschat? In beide gevallen wordt het niet financiëel herberekend. Met andere woorden. Bij een feestje dat later toch korter blijkt te duren krijgt u geen geld terug. Duurt het feestje langer dan verwacht, dan hoeft u ook niet meer te betalen.

8.8 Geitje Kinderpartijtje is bij haar feestjes afhankelijk van leveranciers uit binnen en buitenland. Het kan voorkomen dat een artikel niet leverbaar blijkt te zijn. Geitje Kinderpartijtje zorgt altijd voor een vervangend artikel, dit kan echter een themaloos artikel zijn.

8.9 Kinderfeestjes kunnen alleen aangevraagd worden voor een woensdag, zaterdag of zondag. In vakanties zijn soms andere dagen mogelijk, dit gaat echter altijd in overleg.

9. REIS EN PARKEERKOSTEN

9.1 Geitje Kinderpartijtje berekent de reiskosten (heen en terug) aan u door. U betaald €0,19 per kilometer. Deze reiskosten tellen nooit mee bij kortingsacties of aanbiedingen en dienen altijd volledig te worden voldaan. De reiskosten worden berekend vanaf Westervoort, tenzij dit anders met u is overeengekomen.

9.2 Als er op de feestlocatie alleen betaald parkeren is dan dient u dit aan te geven in het offerteformulier, of in het mailcontact naar Geitje Kinderpartijtje. De parkeerkosten zijn voor uw rekening, tenzij met u anders is afgesproken.

10. ANNULEREN VAN DIENSTEN VANUIT ODPRACHTGEVER OF GEITJE KINDERPARTIJTJE

10.1 Als u de afgenomen dienst wil annuleren door ziekte dan dient u dit voor 10:00 ’s ochtends te melden bij Geitje Kinderpartijtje. U kunt dan de dienst kosteloos verplaatsen naar een andere datum, op basis van Geitje Kinderpartijtjes beschikbaarheid. Meldt u de ziekte na 10:00 ’s ochtends dan zal ik 25% van de offerte extra in rekening brengen bij het verzetten na een andere datum.

10.2 Bij Belly Paints kunt u de belly paint ook kosteloos verplaatsen als u door omstandigheden Geitje Kinderpartijtje niet hebt kunnen bereiken voor 10:00. Dit zijn omstandigheden als plotselinge ziekenhuisopname of op advies van de verloskundige. Is uw kindje te vroeg geboren? Dan krijgt u altijd uw geld terug. Het bedrag van de offerte zal dan binnen vijf werkdagen overgemaakt worden.

10.3 Wilt u de aangevraagde dienst op voorhand annuleren? U dient dan een mail te sturen naar het mailadres van Geitje Kinderpartijtje. Bij Belly Paints en Kinderschmink kunt u de dienst tot 2 weken voor de afgesproken datum annuleren. Voor speurtochten, kinderfeestjes en themakisten kunt u de dienst tot 3 weken voor de afgesproken datum annuleren. In alle gevallen zal uw geld binnen vijf werkdagen op uw rekening gestort worden. Bij annuleringen buiten de gestelde termijnen zal er altijd de gemaakte kosten ingehouden worden op het factuurbedrag. Het restant zal binnen vijf werkdagen aan u overgemaakt worden. U wordt hier altijd van op de hoogte gesteld.

10.4 Bij annuleringen binnen een week voor de afgesproken datum krijgt u GEEN geld retour, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u een geldige reden heeft voor het te laat annuleren. Geitje Kinderpartijtje zal naar alle redelijkheid uw opgegeven reden beoordelen en bepalen of u uw geld terug krijgt.

10.5 Als u naderhand niet tevreden bent over de afgenomen dienst dan krijgt u geen geld retour.

10.6 Geitje Kinderpartijtje behoudt het recht om de dienst vanuit haar kant te annuleren. Dit kan door het uitblijven van uw reacties op mailverkeer van Geitje Kinderpartijtje, of bij onredelijkheid, discriminatie, racisme of bedreigingen. U kunt uw geld terug krijgen aan de hand van eerder genoemde regels. (10.3)

10.7 In principe gaan kinderfeestjes vanuit Geitje Kinderpartijtje altijd door. Mocht de situatie voorkomen dat een feestje door ziekte of andere omstandigheden niet door kan gaan, dan wordt dit vóór 10:00 ’s ochtends bij u gemeld. U kunt dan kiezen of u het feestje wilt laten verplaatsen naar een andere datum, of dat u uw geld terug wilt. In sommige gevallen kan Geitje Kinderpartijtje in overleg het kinderfeestje alsnog leveren, zonder de begeleiding. U dient in dat geval het feestje zelf uit te voeren. U krijgt de teveel betaalde kosten voor de begeleiding in dit geval uiteraard teruggestort op uw rekening. Eventuele terugbetalingen zullen binnen vijf werkdagen overgemaakt worden.

11. AANSPRAKELIJKHEID / PRIVACY PERSOONSGEGEVENS

11.1 Geitje Kinderpartijtje is niet aansprakelijk voor schade geleden tijdens de afgenomen dienst door toedoen van de aanwezige kinderen. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor de aanwezige kinderen.

11.2 Is er schade door toedoen of onjuist handelen van Geitje Kinderpartijtje? Dan kunt u contact opnemen met Geitje Kinderpartijtje. Geitje Kinderpartijtje werkt in dit geval altijd mee om de schade te vergoeden naar redelijkheid. U dient wel bewijzen te overhandigen aan Geitje Kinderpartijtje. (Bijvoorbeeld een aankoopsbewijs, dit mag ook een email zijn.)

11.3 Geitje Kinderpartijtje is niet verantwoordelijk voor allergische reacties die ontstaan bij kinderen tijdens een van de diensten van Geitje Kinderpartijtje. U dient zelf vooraf aan te geven of er allergieën onder de kinderen aanwezig zijn en wat het plan is bij een allergische reactie. Als u niet aangeeft dat er allergieën onder de kinderen zijn, kan Geitje Kinderpartijtje hier geen rekening mee houden en kan dan niet verantwoordelijk gehouden worden. Geitje Kinderpartijtje zal, als u aangeeft dat er allergieën zijn, hier altijd rekening mee houden en vooraf overleggen met u wat wenselijk is. Geitje Kinderpartijtje is in het bezit van kinderEHBO, geauthoriseerd voor het gebruik van een AED en toedienen van EPIpen.

12.4 Geitje Kinderpartijtje gebruikt uw prive gegevens alleen om de juiste diensten aan u te kunnen verlenen. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.