AVG PRIVACY

AVG PRIVACY

 

Geitje Kinderpartijtje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Je voor en achternaam.

- Je adresgegevens.

- Emailadres.

- IP adres.

- Gegevens over jouw activiteiten op deze website.

 

Geitje Kinderpartijtje heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via contact@geitjekinderpartijtje.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

 

De foto's van kinderen op de facebookpagina en website van Geitje Kinderpartijtje zijn degelijke foto's die met toestemming van ouders geplaatst zijn. Ouders verlenen toestemming door dit expliciet aan te geven tijdens het aanvraagproces. Bij de foto's worden geen naam of andere persoonsgegevens beschreven. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder jouw toestemming een foto van jouw kind op mijn website of facebookpagina heb staan, neem dan contact met mij op via contact@geitjekinderpartijtje.nl, dan verwijder ik deze foto. Ouders hebben altijd de mogelijkheid om in te zien welke foto's ik van hun kinderen heb gemaakt en/of plaats op de website.

 

Geitje Kinderpartijtje vewerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling / het opstellen van een correcte factuur.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij je te kunnen leveren.

 

Geitje Kinderpartijtje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Geitje Kinderpartijtje gebruikt op dit moment geen computerprogramma's of systemen.

 

Geitje Kinderpartijtje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

- Facturen bewaren we 5 jaar. Dit is noodzakelijk voor de opgave van de BTW voor de Belastingdienst. Hiervoor dienen de gegevens 5 jaar te worden bewaard. Na deze bewaartermijn worden de gegevens vernietigd dmv een versnipperaar. Geitje Kinderpartijtje print de facturen uit en bewaart deze achter slot en grendel. Uw gegevens worden niet op een computersysteem bewaard.

- Telefoonnummers en emailadressen slaat Geitje Kinderpartijtje NIET op. Geitje Kinderpartijtje wist het emailverkeer nadat je vraag of opdracht is afgerond. Deze gegevens worden niet verder bewaard.

- Je persoonsgegevens ingevuld op het aanvraagformulier bewaren wij zolang noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw aanvraag. Daarna verwijder ik je aanvraag handmatig.

 

Geitje Kinderpartijtje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geitje Kinderpartijtje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer. tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toesteming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een pdf bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging indienen door contact op te nemen met contact@geitjekinderpartijtje.nl. Geitje Kinderpartijtje vraagt ter bescherming van jouw persoonsgegevens NIET om een indentificatiebewijs. Je hoeft dus geen kopie van je indentificatiebewijs naar mij op te sturen. Wel vraagt Geitje Kinderpartijtje een vraag te beantwoorden voor eventuele gegevens verstrekt worden. Dit is een vraag waarop alleen jij het antwoord kunt weten. (Bijvoorbeeld iets specifieks uit jouw aanvraag of dienst die ik bij jou geleverd heb.) Hiermee controleer ik of jijzelf de aanvraagt doet. Geitje Kinderpartijtje wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichtshouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Geitje Kinderpartijtje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met contact@geitjekinderpartijtje.nl. Geitje Kinderpartijtje maakt gebruik van virusscanners, firewall en spamfilters om jouw persoonsgegevens te beschermen op invloeden van buitenaf. Daarnaast wordt de website onder een beveiligde SSL-verbinding bewerkt.